15 tháng 9, 2021

Chùa Huệ Lâm

Tên thường gọi: Chùa Huệ Lâm

Chùa tọa lạc ở số 154 đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích đất sử dụng: 1.012 m2. ĐT: 08.8564472. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa Huệ Lâm

Mặt tiền chùa

Mái chùa

Đây là ngôi chùa cổ ở thành phố. Sách Danh mục tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường Thành phố Hồ Chí Minh của Thành hội Phật giáo TP. HCM (NXB. Thành phố Hồ Chí Minh, 2001) cho biết chùa được bà Chiêm Thị Mai lập năm 1780. Chùa được trùng tu vào các năm 1912, 1952, 1963, 1970, 1988, 1991, 1995. Chư vị trụ trì tiền nhiệm là: HT Thích Hồng Cẩn, HT Thích Hoằng Ân, HT Thích Hoằng Nghĩa, HT Thích Quảng Thành, HT Thích Thiện Sự, Ni trưởng Thích Nữ Giác Nhẫn.

Ni trưởng Giác Nhẫn hiệu Hồng Tịnh, tên Lê Thị Kiểu, sanh năm 1919 tại Vĩnh Long, thuộc gia đình quý tộc. Ông cố nội Lê Đình Đức làm Lại Bộ Thượng Thư dưới triều vua Khải Định. Năm 18 tuổi, ngài được tổ Kim Huê thế phát xuất gia, thọ Sa di ni giới, pháp danh Giác Nhẫn, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Năm 1965, ngài theo học Viện Đại học Vạn Hạnh, đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học và Triết học Đông Phương. Năm 1964, ngài đảm trách Chánh Thư ký Ni bộ Bắc tông và Giám học Phật học Ni viện Từ Nghiêm. Ngài về trụ trì chùa Sắc tứ Huệ Lâm từ năm 1965. Ngài viên tịch năm Quý Mùi (2003).Điện Phật

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm

Bàn thờ Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Tượng Bồ tát Di Lặc

Tượng Tiêu diện

Bàn thờ Tổ

Bàn thờ Tổ

Tượng Minh Vương

Chùa còn giữ tấm biển gỗ (ngang 1,8m, cao 0,7m) khắc năm chữ “Sắc tứ Huệ Lâm Tự” do vua Khải Định phong tặng và nhiều pho tượng cổ bằng gỗ như bộ tượng Thập Điện Minh Vương, tượng Hộ Pháp, bộ sám bài Nhất Phật tứ Bồ tát... 

Chùa hiện đặt Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo Quận 8. ĐT : 08.8555041 và lớp Sơ cấp Phật học Quận 8.

Non bộ

Bàn thờ Hộ Pháp

Nhà để cốt

Đại hồng chung

Đại pháp cổ

Đại pháp cổ

Niệm Phật

Xá lợi cố Ni trưởng Thích Nữ Giác Nhẫn

Xá lợi cố Ni trưởng Thích Nữ Giác Nhẫn

Bàn thờ cố Ni trưởng Giác Nhẫn

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét