4 tháng 9, 2021

Chùa Kim Tiên

Tên thường gọi: Chùa Kim Tiên

Chùa tọa lạc ở số 184/14, đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. ĐT: 054.885712., 054.826061. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Cổng chùa

Chùa Kim Tiên

Chùa Kim Tiên (năm 2003)

Mặt sau chánh điện

Chùa do ngài Bích Phong Việt Lão trùng kiến vào cuối thế kỷ XVII. Đến nửa đầu thế kỷ XVIII, dưới thời ngài Chân Thông trụ trì, chùa được chúa Nguyễn Phước Hoạt cho trùng tu. Qua thế kỷ XIX, XX, các vị Hòa thượng Đạo Thành, Nhất Trí, Hải Từ, Tâm Khoan, Trừng Gia, Hưng Dụng... đã kế thế trụ trì và tôn tạo ngôi chùa.

Ở chánh điện có biển hiệu chùa sơn son thếp vàng Sắc Tứ Kim Tiên Tự, năm Bảo Đại thứ 14 (1939). Điện Phật bài trí tôn nghiêm, tôn thờ Tam Thế Phật, đức Phật Thích Ca, Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Địa Tạng, Hộ Pháp…


Điện Phật

Bàn thờ Quan Âm

Bàn thờ Địa Tạng

Bàn thờ Hộ Pháp

Bàn thờ Tiêu Diện

Bàn thờ Tổ

Điện Di Lặc

Đại hồng chung

Chân dung cố Hòa thượng Thích Trường Hóa (1989)

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét