18 tháng 9, 2021

Chùa Phổ Quang (Phú Nhuận)

Tên thường gọi: Chùa Phổ Quang

Chùa tọa lạc tại số 93/4 đường Cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8458088. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Mặt tiền chùa

Chùa do Hòa thượng Thích Hải Tràng, Hòa thượng Thích Thiện Thông cùng một số cư sĩ kiến tạo vào năm 1938.

Báo Giác Ngộ số 26 ngày 28 – 9 – 1996 cho biết, Hòa thượng Thích Hải Tràng sanh năm 1884 tại làng Tân Quy, Chợ Lớn, xuất gia năm 16 tuổi, thọ Cụ túc năm 25 tuổi. Ngài đã được cung thỉnh vào Hội đồng Trưởng lão Giáo hội Tăng già Việt Nam. Đến năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Ngài được cung cử vào ngôi vị Phó Tăng Thống. Ngài viên tịch vào ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tý (1972), trụ thế 89 năm, 60 hạ lạp.


Điện Phật

Bàn thờ Bồ Tát Quan Âm thiên thủ thiên nhãn

Bàn thờ Tổ Đạt Ma

Bảo tháp Phổ Quang

Năm 1961, Hòa thượng Thích Hải Tràng đã cử Hòa thượng Thích Thiện Thông làm trụ trì. Chư vị Hòa thượng lần lượt mở các khóa An cư kiết hạ; năm 1964, mở Phật học viện Phổ Quang, đến năm 1972, đổi tên là Phật học viện Hải Tràng.

Kiến trúc chùa hiện nay đước xây vào những năm 1970 – 1972.

Hòa thượng Thích Thiện Thông viên tịch vào ngày 9 tháng 4 năm Tân Tỵ (2001).

Chùa có Đạo tràng Bát quan trai và phòng thuốc châm cứu miễn phí. 

Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Thanh Hùng.

Tháp Tam Bảo

Phù điêu chư Phật, Bồ Tát trên tháp Tam Bảo

Đài Quan Âm

Đại hồng chung


Tụng kinh


Thuyết Pháp

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét