17 tháng 5, 2024

Chùa Phước Long

H.Gò Công Tây: Lịch Sử Chùa Phước Long

LỊCH SỬ CHÙA PHƯỚC LONG

“Chùa quê thanh thoát tiếng chuông ngân,
Phước địa từ xưa chốn tu hành.
Long huê trổ quả an nhiên cảnh,
Thiền phái hưng long ánh đạo vàng.”

Vào năm Đinh Dậu (1804), Hòa thượng Thích Chơn Tánh sáng lập ngôi chùa nhỏ để tịnh tu và đặt hiệu là “Phước Long Tự”, tọa lạc tại ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; về sau được Bổn đạo bá tánh đóng góp xây dựng thành ngôi chùa hoàn chỉnh. Hòa thượng tu học và hoằng dương chánh pháp tại đây cho đến năm 1894 thì viên tịch, Phật tử lập Bảo tháp được tôn thờ trong khuôn viên chùa. 

Tổ Tổ tương truyền, Sư Sư tương kế, truyền đăng tục diệm, rạng ngời Thích tử thiền gia. Đến năm 1894 Hòa thượng Thích Như Huệ, thế danh Lê Văn Mỗi tiếp tục kế vị trụ trì đến năm 1904 thì viên tịch. Ngôi chùa được Hòa thượng Thích Thiện Hương, thế danh Lê Văn Phòng kế vị trụ trì và viên tịch vào năm 1948. 

Năm 1923 Hòa thượng Thích Thiện Phổ, thế danh Lê Văn Hoành xuất gia học đạo với Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trụ trì chùa Thanh Trước, TX.Gò Công), được Hòa thượng ban cho Pháp húy Nguyên Thành tự Thiện Phổ. 

Năm 1928 Hòa thượng Thích Thiện Phổ đi tham học với các vị Hòa thượng danh tăng thời bấy giờ. Hòa thượng am hiểu Phật pháp và chuyên tu theo pháp môn Tịnh độ. Khi Hòa thượng Thích Thiện Hương viên tịch, Hòa thượng Thích Thiện Phổ thừa đương gia nghiệp của Tôn sư để lại, gìn giữ và phát huy ánh sáng Phật pháp làm cho dòng Tào khê bất diệt.

Với tâm nguyện “thượng cầu hạ hóa chúng sanh”, ban từ tâm đến muôn loài. Hòa thượng Thích Thiện Phổ đã tiếp tăng độ chúng và không mệt mỏi truyền dạy pháp môn Tịnh độ cho tứ chúng đồng tu. 

Năm 1960 Hòa thượng cho trùng tu lại ngôi chùa Phước Long bằng vật liệu bán kiên cố, có thêm không gian thoáng mát cho bổn đạo về lễ bái và tu học Phật pháp.
Khi Giáo hội Phật giáo Viêt Nam được hình thành và phát triển. Trong những nhiệm kỳ đầu, Ban Đại diện Phật giáo huyện Gò Công Tây cung thỉnh Hòa thượng vào Ban Chứng minh, sau đó được suy tôn vào Ban Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Hóa duyên ký tất, Hòa thượng thị tịch vào ngày 26 tháng 04 nhuần năm Tân Tỵ (2001). Nhục thân của Ngài được tôn trí trong khuôn viên chùa, môn đồ tứ chúng lập bảo tháp và bia ghi lại công hạnh của bậc tòng lâm thạch trụ. Bấy giớ Hòa thượng Thích Thiện Tánh (trụ trì chùa Long Đức, thị xã Gò Công) có bài kệ tán thán rằng:

“Xuất thế chuyên tinh - Hóa duyên vô ngại,
Mãn duyên tự tại  -    Hội nhập Niết Bàn.”

Đại đức Thích Quảng Lộc, thế danh Lê Văn Nhiệm noi dấu chân xưa kế thừa sự nghiệp của Bổn sư gìn giữ ngôi già lam Phước Long, tiếp tục phát huy ánh sáng chánh pháp, đem đạo vào đời, hướng dẫn Phật tử tu tập theo giáo pháp từ bi của đức Phật. Dưới sự hướng dẫn của Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Đại đức Thích Quảng Lộc đã mở khóa tu niệm Phật cho tín đồ Phật tử trở về cùng tu tập và tích cực tham gia công tác từ thiện tại địa phương.

Năm 2008 Đại đức Thích Quảng Lộc cho trùng tu lại ngôi Chánh điện, xây dựng cổng tam quan, sửa chữa nhà Tổ thật trang nghiêm.

Vì là trung niên xuất gia nên Đại đức Thích Quảng Lộc tuổi đã cao, thân tứ đại dần phai theo năm tháng. Đại đức hiểu được chân lý vô thường của cuộc đời, mọi Phật sự tạm gác, an nhiên trong chánh niệm viên tịch vào ngày 29 tháng 07 năm Tân Sửu (2021). Bảo tháp được tôn thờ trong khuôn viên chùa.

Hiện tại (năm 2022) ngôi chùa được đạo tràng Phật tử cùng gìn giữ, dù chưa có Sư kế vị trụ trì nhưng lời kinh tiếng kệ vẫn còn vang mãi trong lòng người dân nơi đây.

Sau đây là một số ảnh tư liệu:

Ban Biên Tập Lịch Sử Tự Viện Tỉnh Tiền Giang
Giáo hội Phật giáo Tiền Giang - 07/01/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét