15 tháng 9, 2021

Chùa Huê Lâm

Tên thường gọi: Chùa Huê Lâm

Chùa tọa lạc tại số 130 đường Hùng Vương, phường 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.9606901. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa Huê Lâm trong ngày khánh thành 19–03–1995

Chùa Huê Lâm

Trước đây, khu đất thuộc chùa là đất của gia đình bà Trần Thị Nhiều, lập một tịnh thất cho dòng họ theo dạng cải gia vi tự. Năm 1946, Sư cô Như Thanh từ chùa Hội Sơn về tu học ở đây. Đến năm 1953, Sư cô được gia đình bà Nhiều chính thức giao quyền quản lý ngôi chùa.

Chùa được trùng tu vào các năm 1960, 1967 và 1993. Kiến trúc hiện nay là ở đợt trùng tu khởi công vào ngày 08 – 3 – 1993.

Điện Phật Thích Ca

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Chánh điện

Tượng đức Phật A Di Đà

Bàn thờ Tổ A Nan

Bàn thờ Tổ Ni Kiều Đàm

Tượng đức Phật A Di Đà

Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh thuộc Chi phái Lâm Tế, dòng Đạo Bổn Ngươn, đời thứ 40, là vị đệ nhất trưởng lão ni của miền Nam, là người thầy kính yêu của Ni giới ở thành phố. Ni trưởng viên tịch vào năm 1999.

Chùa là nơi thành lập Ni bộ Bắc tông ngày 06 – 10 – 1957.

Từ năm 1958, chùa đã mở các lớp bình dân học vụ miễn phí, tiểu học Kiều Đàm miễn phí. Đến năm 1970, chùa lại mở các lớp trung học miễn phí. Từ năm 1965, chùa đã mở các phòng khám bệnh và hốt thuốc miễn phí, cả Đông y và Tây y. 

Ngày nay, chùa là nơi tổ chức khóa An cư kiết hạ hằng năm cho chư Ni trong quận.

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm

Bàn thờ Bồ tát Quan Âm

Tượng Bồ Tát Quan Âm lộ thiên

Tượng Bồ Tát Quan Âm

Tượng Hộ Pháp

Tượng Tiêu Diện

Đại hồng chung
Lễ nhập quan Ni trưởng Thích nữ Như Thanh (13–3–1999)

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét