1 tháng 9, 2021

Chùa Thiền Sư

Tên thường gọi: Chùa Đồng Bụt

Chùa thường gọi là chùa Đồng Bụt, tọa lạc ở xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Mặt tiền chùa

Sách Di tích Hà Tây (Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, 1999) cho biết chùa có từ lâu đời, được xây dựng lại vào năm 1361, thời nhà Trần, niên hiệu Đại Trị thứ 4, và được trùng tu vào năm 1670, niên hiệu Cảnh Trị thứ 8.

Chùa kiến trúc mặt bằng kiểu chữ Công, có 5 gian Bái đường, 3 gian Thượng điện và 2 gian ống muống. Chùa có 28 pho tượng Phật bài trí thành các lớp tượng từ cao đến thấp, đó là tượng Tam Thế Phật, tượng Di Đà Tam Tôn, tòa Cửu Long với tượng Thích Ca sơ sinh. Hai bên có bàn thờ Quan Âm Chuẩn Đề và Quan Âm Tống Tử, tượng Thập Điện Minh Vương, Hộ Pháp…

Chùa thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Chùa còn lưu giữ cuốn thần phả và 11 đạo sắc phong của các triều Lê, Tây Sơn và Nguyễn phong Ngài là Từ Đạo Hạnh tôn giả đại đức thiền sư. Chùa Thiền Sư là một danh lam ở đất Hà Tây xưa nay.

Điện Phật

Tượng Bồ tát Di Lặc


Tượng Minh Vương

Tượng thân phụ và thân mẫu Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Kiến trúc tiền đường

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét