19 tháng 9, 2021

Chùa Từ Ân (Quận 6)

Tên thường gọi: Chùa Từ Ân

Chùa tọa lạc tại số 23 đường Tân Hóa, phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8586033. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa Từ Ân

Chùa do Thiền sư Phật Ý khai sơn vào năm 1752, lúc bấy giờ ở khu chợ Đũi. Nhiều tư liệu hiện nay cho biết trong thời gian tránh quân Tây Sơn, Nguyễn Vương đã ở lại chùa, còn Hậu phi ở chùa Khải Tường (chính ở đây năm 1791, Hoàng tử Đởm – tức Vua Minh Mạng – ra đời. Về sau, vua Minh Mạng cho trùng tu chùa, ban tấm biển “Quốc Ân Khải Tường Tự” và gửi cúng chùa một pho tượng Phật bằng gỗ thếp vàng. Pho tượng ấy ngày nay được tôn trí tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh).

Chùa được vua Gia Long sắc tứ.

Điện Phật (năm 1989)

Điện Phật (năm 2003)

Bàn thờ chư Tổ

Bàn thờ Địa Tạng và Minh Vương

Bàn thờ Đạt Ma và Minh Vương

Chùa Từ Ân đã được dời về đường Tân Hóa, bên rạch ông Buông vào khoảng cuối thế kỷ XIX.

Chùa còn giữ nhiều di vật cổ, như hai bức hoành phi: “Sắc tứ Từ Ân Tự”, “Quốc Ân Khải Tường Tự”, các câu đối v.v... 

Chư Tổ trụ trì tiền nhiệm là: Phật Ý – Linh Nhạc, Thiệt Thành – Liễu Đạt, Chánh Trực – Tế Tín, Bổn Giác – Tế Chánh, Quảng Thông – Minh Đức, Định Huệ – Minh Tài, Từ Hóa – Như Bằng, Thiện Thi – Hồng Cử và Hòa thượng Thích Thiện Thành.

Tượng đức Phật chùa Khải Tường xưa

Tượng Bồ Tát Quan Âm

Bài vị Hòa thượng Liên Hoa và Hoàng Cô (bên phải, từ ngoài nhìn vào)

Tấm biển: “Quốc Ân Khải Tường Tự”

Tấm biển: “Sắc tứ Từ Ân Tự”

Chân dung Hòa thượng trụ trì Thích Thiện Thành (năm 2003)

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét