27 tháng 8, 2022

Chùa Đại Bi

Chùa mật tông Bạch Hạc

Hôm trước, đi thăm ngôi chùa Đại Bi ở Ngã ba Hạc, bên bờ sông Lô, Việt Trì thấy tượng pháp trong Chùa rất khác lạ. Nếu ở các ngôi chùa khác ta thường thấy hệ thống tượng Phật rất nhiều, theo hành trình từ sơ sinh đến thành đạo của Phật Thích ca, thì ở đây thờ Năm vị Phật. Đó là Ngũ Trí Như Lai gồm Đại Phật Như Lai, Bất Động Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, A Di Đà Như Lai và Bất Không Thành Tựu Như Lai.


Nhìn hệ thống tượng biết Chùa theo Mật tông Tây Tạng. Mật Tông được biết là có nhiều câu Thần chú và linh phù. Ngũ Trí Như Lai cũng được thờ ở nhiều nơi, mới đây là Bảo tháp Tây Thiên.


Kinh sách thường nói Đạo Phật có 84 vạn pháp môn, nhưng tựu trung lại ngày nay, phổ biến nhất là 3 pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Có người giải thích sự khác nhau căn bản của ba pháp môn này:

"Tịnh Độ dựa trên Tín - Nguyện - Hành: Lấy niềm TIN làm đầu để phát NGUYỆN tu đạo và thực HÀNH. TIN có cõi Tây Phương Cực Lạc và phát nguyện vãng sanh về đó (tạm gọi là cầu THA LỰC - lực từ bên ngoài mình)

Mật Tông dựa trên Tam Mật tương ứng (Thân, Khẩu, Ý mật) quán tưởng hành giả như một vị Phật để khi chết cùng vãng sanh về đồng một cõi với Phật (Yidam). Ở đây là sự kết hợp mạnh mẽ giữa TỰ LỰC (tự quán hành giả như một vị Phật) và THA LỰC (cõi của Yidam). Nhưng để có mạnh mẽ thì ngoài lòng tin về cõi Phật bên ngoài thì thì hành giả thật sự phải dám TIN mình là một vị Phật với một lòng tin mãnh liệt trong khi hành trì (tạm gọi là lòng TIN thượng thừa)

Thiền Tông thì lấy nền tảng là ''tức Tâm tức Phật'', '' kiến Tính thành Phật'' tức là không dựa trên niềm TIN nơi THA LỰC hay TỰ LỰC để tu hành mà dựa trên bản TÂM của hành giả có kiến TÍNH hay không"...

Chia sẻ một chút giới thiệu chùa Đại Bi, ai có cơ hội xin ghé qua, nghe nói chùa gắn liền với đền Tam Giang đều rất thiêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét