14 tháng 9, 2021

Chùa Giác Hải

Tên thường gọi: Chùa Giác Hải

Chùa tọa lạc ở số 345/45 đường Hùng Vương, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8752861. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa Giác Hải (năm 1990)

Chùa được dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Năm 1887, bà Trần Thị Liễu cất ngôi chùa nhỏ có tên Giác Sơn và cúng cho Hòa thượng Hoằng Ân. Hòa thượng Hoằng Ân cử đệ tử là ngài Từ Phong về trụ trì chùa, đổi tên chùa là Giác Hải. Hòa thượng Từ Phong là một giảng sư danh tiếng của Phật giáo ở miền Nam, tổng số tự viện các nơi cúng cho ngài khoảng 20 ngôi.

Điện Phật (năm 1990)

Điện Phật (năm 2003)

Bàn thờ Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn

Bàn thờ Địa Tạng và La Hán

Bàn thờ Minh Vương

Bàn thờ Minh Vương

Bàn thờ Chuẩn đề và La Hán

Chùa đã được trùng tu nhiều lần, gần đây vào các năm 1991, 1995, 1997. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Chùa còn giữ những pho tượng gỗ cổ như bộ tượng Ngũ Hiền (tượng đức Phật Thích Ca và bốn vị Bồ tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền), tượng Cửu Long... 

Ở khu vực chùa có nhiều cơ sở tạc tượng chư Phật, Bồ tát nổi tiếng ở thành phố.

Bàn thờ Hộ PhápBàn thờ La Hán

Một cơ sở tạc tượng Phật, Bồ tát ở kế chùa

Toà Cửu Long

Bộ tượng năm vị: Tượng đức Phật Thích Ca

Bồ Tát Quan Âm

Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Thế Chí

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét