21 tháng 9, 2021

Chùa Quan Âm (Tân Uyên)

Tên thường gọi: Chùa Quan Âm

Chùa tọa lạc tại số 1335c ấp Tân Mỹ, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.658432, 0650.658704. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa Quan Âm

Chùa do Sư cô Thích Nữ Vạn Trung thành lập vào năm 1963.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm là: Sư cô Thích Nữ Vạn Trung Chơn Hiếu (1963 – 1990), Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh (1990 – 2003). Đại đức Thích Thiện Trang đảm nhiệm trụ trì từ năm 2003 đến nay.

Ngôi chùa đã được Đại đức Thích Thiện Trang tổ chức trùng tu năm 1999. Đại đức là Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Tân Uyên.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Các vị Phật A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư; bộ Di Đà Tam Tôn, các vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền... được tôn trí ở án thờ chính. Đối diện với điện Phật là bàn thờ Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Tiền điện có hai vị Kim Cang.

Điện Phật

Bàn thờ Quan Âm

Bảo tháp

Vườn tượng đản sanh

Vườn tượng đức Phật chuyển pháp luân

Sân trước chùa, có đài Quan Âm, đài Di Lặc và các vườn tượng lộ thiên: vườn Lâm Tì Ni, tượng đức Phật chuyển pháp luân. 

Chùa Quan Âm ngày nay là một tự viện nổi tiếng ở huyện.

Tượng Bồ Tát Di Lặc

Đài Quan Âm

Tượng Phước–Lộc–Thọ

Chân dung cố Hòa thượng Thiện Phước

Chân dung Ni sư Thích Nữ Huệ Giác

Xuất gia

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét